#Blessed.jpg
30007335_1941153049288289_36048302_n.png

Instagraf mei 2018 De Optimist (essay)

30118867_1941152185955042_1646367500_n.p

NL

 

Duister toerisme gelinkt aan de Tweede Wereldoorlog heerst in Krakau. Toeristen smullen er

van plekken waar ooit dood en verderf hebben plaatsgevonden. De Instagrampagina van

het Plein van de Helden van het Getto illustreert hoe jonge mensen anno 2018 de oorlog

herdenken. Dit essay is herschreven als onderdeel van een mentoraat bij het platform voor

prille essayisten De Nieuwe Garde. Mijn mentor en begeleider was Ferdinand Lankamp,

historicus en auteur bij Uitgeverij Atlas Contact. 

 

Artwork: Lune van der Meulen

EN

Dark tourism linked to the Second World War is booming in Cracow. Tourists love to visit

places where death and perdition have ocurred in the past. The Instagram page of The

Heroes of the Getto Square illustrates how young people deal with war memorial today. 

This essay was rewritten as part of a mentoring program of the platform for young essayists 

De Nieuwe Garde. My mentor and coach was Ferdinand Lankamp,

historian and author at publishing house Atlas Contact. 

TEXT

Please reload